Om LapId

Funktioner

Uppgraderingar

Försäljning och
systemkrav

 

LapId är en svensk mineralencyklopedi och ett hjälpmedel för bestämning av mineral.

LapId vänder sig till amatörgeologer samt studerande på grundskolans högstadium, gymnasier och högskolor.

LapId är interaktivt och därmed lätt att installera och lära.
 

LapId ger en ingående beskrivning av ca 900 mineral påträffade i Sverige.

LapId innehåller ca 840 bilder.

LapId beskriver 94 olika klassiska mineralförekomster i Sverige.

LapId är uppbyggt kring ett hypertextsystem med ca 17 000 länkar.

LapId har en lättanvänd sökmotor som hjälp för mineralbestämning. 

LapId är i dagsläget den mest omfattande sammanställningen över svenska mineral.

Almandin, 3mm
Dannemora gruva
Foto: P. Bring
 

 

 

 

Stellerit med fluorit, 
Malmberget
Foto: P. Bring

   Om LapId  |  Funktioner  |  Uppgraderingar  |  Försäljning och systemkrav

Sidansvarig Bertil Otter 2012-12-12